Tentang KamiSelamat datang di Toko Buku Online Kami pelangibuku.com.

Kami merasa dengan hadirnya pelangibuku.com ini mudah-mudahan akan merangsang kegemaran kita

terhadap buku sebagai pedoman ilmu pengetahuan.